Att ha och driva bolag är tidskrävande och där finns många saker som kan komma emellan och göra att man känner att det blivit dags att avveckla bolaget. Att avveckla ett aktiebolag är dock tidskrävande och även om du har lång erfarenhet av att driva och sköta den dagliga bokföringen och verksamheten i ditt bolag så är det ingen garant för att du kommer att orka sätta dig in, och ta den tid som det faktiskt krävs att avveckla ett bolag. Det kan då vara smidigare att anlita någon, en firma, som är experter på att just avveckla bolag. Ett sådant bolag brukar ta ett fast arvode för att avveckla ditt aktiebolag, men i utbyte så tar de hand om allt och ser till att aktiebolaget avvecklas korrekt samt sköter all kontakt med skatte- och bolagsverket.

Det är som tidigare nämnt mycket att tänka på kring en avveckling av ett aktiebolag och när avveckling väl är färdig så får du ut det resterande kapital som finns i bolaget, om det finns något sådant. Kort sagt så är en avveckling av ett aktiebolag en administrativ process som är både tidskrävande och kunskapskrävande. Av just de anledningar så är det bra att anlita någon som tar hand om det åt en så kan du under tiden fokusera på annat, i slutändan är det ofta värt pengarna då du slipper spendera tid och energi på att sätta dig in i det komplexa regelverk som råder kring avveckling av aktiebolag.