Enligt Statens beredning för Medicinsk Utvärdering är kognitiv beteendeterapi (KBT] den effektivaste metoden för behandling av ångest- och depressionsproblem. Behandling med KBT fokuserar på beteendeförändringar och att öka handlingsfriheten hos patienten. Ordet beteende tolkas på ett annorlunda sätt inom KBT, det syftar snarare på tolkningar och uppfattningar om händelser och handlingar som påverkar personen och de som finns i dennes omgivning. Det handlar även om hur kroppsliga reaktioner spelar in.

I början av den kognitiva beteendeterapin så genomförs alltid en beteendeanalys av hur personen samspelar med sin omgivning. Alla är vi unika, därför måste alltid en sådan analys genomföras för att kunna identifiera orsakerna till de problem som uppstått i dessa unika fall.

Var ska jag söka hjälp med KBT?

När du söker samtalsterapi genom KBT finns det många olika alternativ att välja mellan. Det finns möjlighet för KBT för barn, ungdomar, vuxna, par, familjer och företag. Oftast arbetar man mycket med bland annat stress, ångest, depressioner och panik. En KBT-terapeut känner till de olika scenarion som kan uppstå vid dessa psykiska problem och har koll på vilka strategier som fungerar bäst vid olika fall. Det är inte ovanligt att gruppbehandlingar genomförs inom KBT.

Det finns många legitimerade KBT-psykologer du kan ta hjälp av i närheten av dig. Nu kan du ofta även få hjälp med KBT via internet, detta genom videosamtal, men även genom röstsamtal. Kom också ihåg att du aldrig behöver känna dig orolig att din psykolog ska avslöja information om dig eller något annat, då de har tystnadsplikt. Allt som sägs på dina möten stannar mellan dig och din psykolog.